ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ಇವೆರಡನ್ನೂ ನೀವು ಇಟ್ಟರೆ ಬಡವ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ..!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಳಲುತಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಕಡುಬಡವರಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತೀರಾ ಎನ್ನುವ […]

Continue Reading

ಈ ಒಂದು ಆಮೆ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮನೆಯ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರ್ವರೋಗಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಒಲಿದುಬರತ್ತೆ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಮೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನ ಕಡೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿಲ್ವಾ .. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ನವಿಲು ಗರಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಆ ಒಂದು ನವಿಲುಗರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತೆ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ನವಿಲುಗರಿಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ .ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳು ಓದಲು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅವರು […]

Continue Reading

ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಿರವಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಜೀವನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳು ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ಗಬ್ಬಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆಯೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲೆ ಹೋಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಕಲೆಗಳು ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾತ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಗ್ಗು ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಪ್ಪಿನ ಕಲೆಗಳು ಬಕೆಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಿಂದ ಬಾತ್ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜಗ್ಗು ಗಳು ಮತ್ತು […]

Continue Reading

ಶ್ರೀ ಗುರು ರಾಯರ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ರಾಯರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತದೆ !!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಗೆಂದು ರಾಯರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಕಳೆದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಗುರುವಾರದಂದು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದರೆ ಗುರುವಾರದಂದು […]

Continue Reading

ಗೋವಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೇ ಬಡವನಾದರೂ ಕೂಡ ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ದೇವರು ಕಾಮಧೇನುವಿಗೆ ಇದೆ !!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ದೇವರುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಇವುಗಳ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ  ಕೋಟ್ಯಾನುಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯ ಅಪಾರವಾದದ್ದು .ಹಾಗೆಯೇ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗೋವಿನ ಬಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಮೂತ್ರ ಮತ್ತು ಸಗಣಿಯಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾನೇ ಅನುಕೂಲಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳಿದ್ದರೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು […]

Continue Reading

ಸರ ಸರನೆ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿ ಕೀಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎತ್ತರದ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆ … ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆತ ಮರವನ್ನು ಹತ್ತಿದ ನಂತರ ಏನಾಗಿದ್ದ ಗೊತ್ತ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಕ್ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಹೌದು ಕೆಲವೊಂದು ತಮಾಷೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಗೂಢ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ,ಕೆಲವೊಂದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ನಗು ಬರುತ್ತದೆ .ಆದರೆ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ .ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಘಟನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಗು ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಯೇ. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 55 ಅಡಿ ಇರುವಂತಹ ತೆಂಗಿನ […]

Continue Reading

ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ 41 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಆಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತೆ ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರಿಗೂ […]

Continue Reading

ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಮಚ ಈ ಟಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಗೊಂಚಲು ಗೊಂಚಲು ಹೂವು ಬಿಡತ್ತೆ …!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡದ ತುಂಬಾ ಗುಲಾಬಿ ಹೂ ಬಿಡಬೇಕೆಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ .ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗಿಡಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ […]

Continue Reading