Categories
devotional Information

ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದಾರವಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿರುವ ಶತ್ರುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಉರ್ಕೋತಿದಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ರುಗಳು ಸರ್ವಾನಾಶವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ….!!!

ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಹೇಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ,ಅದೇನೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮನೆಗೆ ಈ ನರ ದೃಷ್ಟಿ […]

Categories
devotional Information

ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ತಾಗಬಾರದೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ… ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು,ಎಷ್ಟೇ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳಲ್ಲ …

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶತ್ರುವೆಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು ಜನಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ಕೆಟ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಮೊರೆಯನ್ನು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಬೇರೆಯವರ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಲಾಗದೆ ವಾಮಾಚಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ವಾಮಾಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ […]

ನನ್ ಮಗಂದ್ - ನನ್ ಎಕ್ಕಡ