Terms Of Service

 • ಶಾಸನಬದ್ಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವುದುಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ.

  ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೆಲೆಯೂರಿ ಇರುವುದರಿಂಚ ಆಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.!

  ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್  ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ.! ಇದೊಂದು ಕೇವಲ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ಮಾಡಲು ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್  ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ…!

  ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಸಿಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ದೃಢ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಆಗುವ ಪರಿಣಾಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದರಲ್ಲ ..

  ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ..

   

  ೧. ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ  , ಕೆಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

  ೨.ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಅರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ..ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೇವಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ

  ೩. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗು ದೇವರ ಕುರಿತು ಹಾಕುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟುಗಳು ಕೇವಲ ಜನರ ಮಾತಿನ ಆದರದ ಮೇರೆಗೆ ಹೊರೆತು ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಅಲ್ಲ . ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದುವರೆಯುದು ಉತ್ತಮ .

  ೪.ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂಥ ಜಾಹಿರಾತಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ , ಆದಬಗ್ಗೆ ಗೂಗಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಜವಾಬ್ದರಿ

  ಸೂಚನೆ ಅರೋಗ್ಯ ಲೇಖನಗಳ ಬಗ್ಗೆ …

  ಆರೋಗ್ಯಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲೇಖನಗಳು ಕೇವಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ , ದಯವಿಟ್ಟು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ..ನಮ್ಮ ಲೇಖನಗಳು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿ ಮಾತ್ರ,

  ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂಥ ಅಥವಾ ಸಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಸಂರ್ಕಿಸಿ , ನಾವು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ .

  https://govtjobsinkarnataka.com/

  https://govtjobsinkarnataka.com/ welcomes you to https://govtjobsinkarnataka.com/ (“Website”). Below are our terms and conditions for use of the Website, which you may access in several ways, including the World Wide Web, PDA, mobile phone, digital television, and RSS feeds. These terms and conditions apply whenever you access the site, on whatever devices.

  By using the Website as a reader or registered user, you are deemed to have accepted these terms and conditions. If you are registered as a user, please read carefully the privacy policy.

  Any changes we make to the terms and conditions will be reflected on this page.

  Access to and use of this site (healthshots.com) is provided by https://govtjobsinkarnataka.com/ subject to the following terms:

  1) By using the website. you agree to be legally bound by these terms, which shall take effect immediately on your first use of the website. If you do not agree to be legally bound by all the following terms please do not access and/or use the Website.

  2) https://govtjobsinkarnataka.com/ may change these terms at any time by posting changes online. Please review these terms regularly to ensure you are aware of any changes made by https://govtjobsinkarnataka.com/. Your continued use of the Website after changes to this policy are posted means you agree to be legally bound by these terms as updated and/or amended.

  3) You may not copy, reproduce, republish, download, post, broadcast, transmit, make available to the public, or otherwise use healthshots.com content in any way except for your own personal, non-commercial use. You also agree not to adapt, alter or create a derivative work from any content on the Website except for your own personal, non-commercial use. Any other use of healthshots.com content requires the prior written permission of https://govtjobsinkarnataka.com/.

  4) You agree to use the Website only for lawful purposes, and in a way that does not infringe the rights of, restrict or inhibit anyone else’s use and enjoyment of healthshots.com. Prohibited behaviour includes harassing or causing distress or inconvenience to any person, transmitting obscene or offensive content or disrupting the normal flow of dialogue within the Website.

  Disclaimer of Liability And Limitation of Liability

  dailylivefeeds.com DOES NOT ACCEPT ANY RESPONSIBILITY FOR ANY STATEMENT IN THE MATERIAL. YOU MUST NOT RELY ON ANY STATEMENT WE HAVE PUBLISHED ON THE WEBSITE WITHOUT FIRST TAKING SPECIALIST PROFESSIONAL ADVICE. NOTHING IN THE MATERIAL IS PROVIDED FOR ANY SPECIFIC PURPOSE OR AT THE REQUEST OF ANY PARTICULAR PERSON.

  WE GIVE NO WARRANTIES OF ANY KIND AND WITHOUT ANY REPRESENTATIONS FOR MATERIAL—INFORMATION, NAMES, IMAGES, PICTURES, VIDEOS, LOGOS AND ICONS—FOUND IN THE WEBSITE.

  YOU CAN ACCESS OTHER SITES VIA LINKS FROM THE WEBSITE. THESE SITES ARE NOT UNDER OUR CONTROL AND WE ARE NOT RESPONSIBLE IN ANY WAY FOR ANY OF THEIR CONTENT.

  THIS WEBSITE AND THE PRODUCTS/SERVICES ARE PROVIDED ON AN “AS IS” AND “AS AVAILABLE” BASIS; https://govtjobsinkarnataka.com/ EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

  https://govtjobsinkarnataka.com/ DOES NOT REPRESENT OR WARRANT THAT (I) THE SITE OR PRODUCTS/SERVICES WILL MEET YOUR EXPECTATIONS OR REQUIREMENTS, (II) THE SITE OR PRODUCTS WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE, OR ERROR-FREE, (III) ANY RESULTS OR CONTENT THAT MAY BE OBTAINED FROM THE USE OF THE SITE OR PRODUCTS WILL BE ACCURATE, TIMELY, COMPLETE OR RELIABLE, AND (IV) ANY ERRORS IN ANY PRODUCTS WILL BE CORRECTED.

  https://govtjobsinkarnataka.com/ IS NOT RESPONSIBLE AND WILL HAVE NO LIABILITY FOR (I) HARDWARE, SOFTWARE, OTHER ITEMS OR ANY SERVICES PROVIDED BY ANY PERSONS OR (II) THE FAILURES OF THE INTERNET OR ANY DATA OR TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT, SYSTEM OR NETWORK USED IN CONNECTION WITH THE SITE OR THE PRODUCTS/SERVICES.

  TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW,

  https://govtjobsinkarnataka.com/ WILL NOT BE LIABLE UNDER ANY CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHER LEGAL OR EQUITABLE THEORY FOR (I) ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING OUT OF , OR IN CONNECTION WITH THE SITE OR PRODUCTS/SERVICES, EVEN IF https://govtjobsinkarnataka.com/ HAS BEEN ADVISED OF SUCH DAMAGES OR THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES; (II) THE COST OF PROCURING SUBSTITUTE GOODS, SERVICES, OR TECHNOLOGY; (III) PERSONAL INJURY, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DEATH, CAUSED BY YOUR USE OR MISUSE OF THE SITE OR THE PRODUCTS.

  You must take your own precaution in this respect, as we accept no responsibility for any infection by virus, by other contamination or by anything that has destructive properties.

  IF YOU’RE UNDER 18 years of age:

  i) Please get permission from a parent or guardian before taking part in any discussion on the Website.ii) Never reveal any personal information about yourself or anyone else (for example,telephone number, home address or email address).
  Medical Information:

  https://govtjobsinkarnataka.com/ does not have any intention to provide specific medical advice, but rather to provide users with information to better understand their health and their diagnosed conditions or disorders. All Content provided on or through the website:

  (i) is provided for informational purposes only,

  (ii) is not a substitute for professional medical advice, care, diagnosis or treatment,and
  (iii) is not designed to promote or endorse any medical practice, program or agenda or any medical tests, products or procedures.

  You should not use any Content for diagnosing or treating a medical or health condition. If you have or suspect that you have a medical problem, you should contact your professional healthcare provider through appropriate means. You agree that you will not under any circumstances disregard any professional medical advice or delay in seeking such advice in reliance on any Content provided on or through the Site. Reliance on any such Content is solely at your own risk.

  Content provided on or through this Web site regarding Drug or dietary supplements have not been evaluated or approved by the Drug Controller of India or by Food and Drug Administration of India. You agree to consult your healthcare provider before beginning any course of dietary supplementation or treatment.

  Specific medical advice will not be provided, and https://govtjobsinkarnataka.com/ strongly advices you to consult with a qualified physician for diagnosis and for answers to your personal questions.

  Endorsement:
  https://govtjobsinkarnataka.com/ org does not endorse or recommend any commercial products or services. The views and opinions of authors expressed on the web sites (eg. articles) do not necessarily state or reflect those of the https://govtjobsinkarnataka.com/ editors and they may not be used for advertising or product endorsement purposes.

  Liability:
  For documents and software available on https://govtjobsinkarnataka.com/ org server, the management or editors of https://govtjobsinkarnataka.com/ do not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, apparatus, product, or process disclosed.

  External Links:

  https://govtjobsinkarnataka.com/ may contain links to other Internet Web sites or resources only for the convenience of the users of its website. https://govtjobsinkarnataka.com/ is not responsible for the availability or content of these external sites, nor does https://govtjobsinkarnataka.com/ endorse, warrant or guarantee the products, services or information described or offered at these other Internet sites. It is your responsibility to examine the copyright and licensing restrictions of linked pages and to secure all necessary permission

  Advertisement On the Website

  Your correspondence or business dealings with, or participation in promotions of, advertisers found on the website, including payment and delivery of related goods or services, and any other terms, conditions, warranties or representations associated with such dealings, are solely between you and such advertiser.

  https://govtjobsinkarnataka.com/ shall not be responsible or liable for any loss or damage of any sort incurred as the result of any such dealings or as the result of the presence of such advertisers on the website.

  Text Submission To the Website

  Users of our site may submit material for publication in various areas of the site. We accept no liability with respect to any material submitted by users and published by us and we are not responsible for its content and accuracy.

  If you want to submit material to us for publication on healthshots.com, you may do so on the following terms and conditions:

  1) publication of any material you submit to us will be at your sole discretion. We reserve the right to make additions or deletions to the text or graphics prior to publication, or to refuse publication;

  2) you grant us a non-exclusive, perpetual, royalty-free, worldwide licence to republish any material you submit to us in any format, including, without limitation, print and electronic format;

  3) you declare to us that any material you submit to us is your own original work and that you own the copyright and any other relevant rights;

  4) you warrant that the material you submit is not obscene, offensive, defamatory of any person or otherwise illegal;

  5) you agree not to post material including spamming which is deliberately intended to upset other users;

  6) you acknowledge that any breach of these warranties may cause us damage or loss and you agree to indemnify us in full and permanently against any third party liabilities, claims, costs, loss or damage we incur as a result of publishing material you submit to us, including consequential losses;

  7) we reserve the right to remove your access to individual services if we believe you are abusing the services in any way.

  Graphic Material Submission To the Website

  When you send a photograph or other graphical material to us you do so in accordance with these Terms of Use. This means that you hereby agree that you have taken the photograph(s) you have sent to us or you have permission from or are authorised by the owner of the photograph(s) to send it (them) to us, and you are granting us a non-exclusive, royalty-free licence to publish or otherwise use the photograph(s) in any way and at any time we want on the Webite. The photograph(s) must not be defamatory and may not break any laws.

  Selected photographs and graphical material will be published at the discretion of the editor and you will not be paid, even if your photograph(s) is (are) published.

  We may cut, edit, crop or arrange your photograph(s) or graphic as we think fit to appear on the Website, and we may remove your photograph(s) or graphics at any time.

  Your name may be published alongside your photograph(s) or graphic, but we may edit or delete any comments, which you submit along with your photograph(s) or graphic.

  Business Partners and Service Providers: We may also share your information with business partners to provide you with services that you request and with vendors providing contractual services to us, such as hosting vendors, advertising service providers, and list managers. We also may share your information, including your payment information, as appropriate to process your payments for the Services or complete a transaction.

  Safety

  We advise that you never reveal any personal information about yourself or anyone else (for example: telephone number, home address or email address). Please do not include postal addresses of any kind.

  General

  These terms may vary from time to time. Please ensure that you review these terms and conditions regularly as you will be deemed to have accepted any variation if you continue to use the site after it has been posted.

  Although we will do our best to provide constant, uninterrupted access to healthshots.com, we do not guarantee this. We accept no responsibility or liability for any interruption or delay.

  Governing Law & Jurisdiction

  These terms shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of India and especially the Information Technology Act, 2000. All relevant rules, regulations, directions, orders and notifications will also apply.

  By choosing to browse this site, you agree to the Website’s Terms of Use Privacy Policy

   

   

   

ನನ್ ಮಗಂದ್ - ನನ್ ಎಕ್ಕಡ