ನೀವು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಎನ್ನುವುದು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎನ್ನುವುದು ಇವರಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದುಡಿದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಾಂಬರು ಚೆಂದವನ್ನು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಗುಣವಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಜನರು ಈ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ಇಂದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಾದ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ನೀವು ಸುತ್ತಲೂ ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಲೇಪನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನಂತರ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ಸುಸ್ತಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಧದಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದನಂತರ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆ ತುಂಬಿದ ನೀರಿನ ಕೊಡದಿಂದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು.

ಹಾಗೆಯೇ ಆ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರಿಗೆ ಗಂಧ ,ಅರಿಶಿನ-ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತಹವುಗಳ ಆದರೂ ಸರಿ ಅದು ಸೇವಂತಿಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ದಾಸವಾಳ ಈ ಹೂಗಳನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಬರಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ಅದನ್ನು ಇಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ಒಂದು ರಂಗೋಲಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ಬಾಗಿಲಿನ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಯಾವ ವಾರ ಇಡಬೇಕೆಂದರೆ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಬುಧವಾರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಾರದು.

ಇನ್ನು ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಹಿಂಭಾಗದ ಇಡಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೂರು ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕುವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದಂತ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯಜಮಾನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೋದರೆ ಅಂದಿನ ದಿನವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಖಂಡ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಾಯಿ ಕಂಡರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡೆಗಣಿಸಬಾರದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾಯಿ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಡರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸಲ್ಲಿ ನಾನಾರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಂದರೆ ನಾಯಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗುವಂತಹ ಕನಸು ನಿಮಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿದಂತೆ ಕನಸುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ

ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಿಳಿ ನಾಯಕರಾದರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನೀವು ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ ಅವರಿಂದ ನೀವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕನಸು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ನಾಯಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶುಭಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಪ್ಪು ನಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಆಗುವ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಬೈರೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾದನೆ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಾಯಿಯು ಕಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪರಿಚಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕನಸು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು ನಿಮಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣವೇ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ದೇವರಾರದನೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ ಹಾಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳು ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ !!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೊಳಪು ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಂದರೆ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆಗಳು ಹಾಕು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟರೆ ಹೊಳೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೊಳಕು ತ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅದು ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಳಪು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಬೌಲ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಸೋಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು

ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮಗ್ರಿಗಳು ಮುಳುಗುವಂತೆ ವಿನಗರ್ ಅನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅದ್ದಿ ಇಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದ್ದಿ ಇಟ್ಟ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೂತ್ಬೃಷ್ ನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮಗ್ರಿಗಳು ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯ ವಿಧಾನ ಯಾವುದೆಂದರೆ.

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಜೆಲ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಪೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಇಡಬೇಕು.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯದಾ ನಂತಹ ಟೂತ್ ಬ್ರಶ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸಮಾಗ್ರಿಗಳು ಪಳಪಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೂರನೆಯ ಉಪಾಯ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಒಂದು ಬೌಲ್ ಗೆ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಸೋಡವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸವರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸವರಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಳೆಯದಾದಂತೆ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ನಿಂದಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಹೊಳಪು ಬರುತ್ತದೆ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ” R ” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬುದ್ದಿವಂತರು ಇನ್ಯಾರು ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ !!!

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು “R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಕವನ್ನು ಬರೆಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜಾತಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರಿನ ಶುರುವಿನ ಅಕ್ಷರ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ “R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರು ಇದ್ದರೆ ತಪ್ಪದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿಮ್ಮದಾಗಿದ್ದರೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಈ “R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಲಗ್ಷುರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತಾರಂತೆ ಇವರು ಲಕ್ಷುರಿ ಜೀವನವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷುರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರಂತೆ,ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ ಇವರು ತುಂಬಾನೇ ಲಗ್ಷುರಿಯಸ್ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು.

ಇನ್ನು “R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಹೌದು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಇರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಪಡುವಂತಹ ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಹಾಗಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಜೂಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.”R”ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಮೋಷನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಇವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಡನೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರಂತೆ.

“R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಜನರ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸಹನೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಮನೋಭಾವನೆ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಈ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಜನರು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೈದಾನ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಲೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಯಾವುದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇವರ ಮೆದುಳಿನಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಯಾವುದೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿಯು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.”R” ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಶುರುವಾಗುವ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಜನರು ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಬೇಗನೆ ನಂಬಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕೂಡ.

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬೊಟ್ಟನ್ನು ಧರಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ!!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು  ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು  ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಂಗಸರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಅಂದವಾದ ಅಂತಹ ಉಡುಗೆ-ತೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಸ್ತಿನ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸುಸ್ತಿನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ಹೊರಗೆ ಹೋದಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಹರಿಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಜನರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಕೆಂಪುಬಣ್ಣದ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಂಪು ಸಿಂದುರವು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ಕೆಂಪು ಸಿಂಧೂರ ವಿಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಅದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಬಳೆ ಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳಬಾರದೆಂದು ಈ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರು

ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡು ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಹಣೆಗೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಂಪು ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದಾದರೊಂದನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರ ಕಣ್ಣು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ನಿಜ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲ

ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಗತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

ನೀವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರತೀ ಗುರುವಾರ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಖುದ್ದಾಗಿ ರಾಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರೆ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು  ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ರಾಯರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು  ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರದ ದಿನ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಕೆಲವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸರಿಯೇ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ನೋವುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನೋವುಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದರ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ ನೀವು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎದ್ದು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಗುರುವಾರ 21 ಗುರುವಾರ ರಾಯರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಎದ್ದು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಯರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನೀವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 21 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡಾ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದು ಬಾರಿ ರಾಯರ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಗೂ ಮತ್ತು ರಾಮ ತುಳಸಿಗೂ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲು ಯಾವ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತಾ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತುಳಸಿಗಿಡ ಇಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ತುಳಸಿಗಿಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಯಾರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೊ ಅಂತಹವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ.ಯಾರೂ ಪ್ರತಿ ದಿನ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅಂಥವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುವುದು

ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಒಂದೆರಡು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದಿನದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅನೇಕ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಅಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ದತಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಕಾರಣಗಳು ಕೂಡ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಅಂತಹ ತುಳಸಿಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ 2ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ.

ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಈ ಎರಡು ತುಳಸಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಾವ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಂದಿಯ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ.ಆ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲೇಖನವನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಈ ಎರಡೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ಬೆಳೆಸಿದರೂ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲವನ್ನೇ ನೀಡುತ್ತದೆ.ಆದರೆ ಈ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ನಡುವೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಆನಂತರ ನೀವು ಯಾವ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನಾದರೂ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು.

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ನೋಡಲು ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಯ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣವೆ ರಾಮ ತುಳಸಿ ಅನ್ನು ಬಿಳಿತುಳಸಿ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಕರಿತುಳಸಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯುವುದುಂಟು.ರಾಮ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಒಗುರಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿಯ ಎಲೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಟ್ಟದಾಗಿಯೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾಟಿ ಔಷಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದಿಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಮತ್ತು ರಾಮ ತುಳಸಿ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳಸಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತುಳಸಿ ಮಾತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಳ್ಳೆ.ಹಾಗೆಯೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಯಿಂದ ಬೀಸುವ ಗಾಳಿ ಅನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಣ್ಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಒಂದು ನಾಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಚಮತ್ಕಾರ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೂ ಅದೃಷ್ಟ !!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಹಣ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುತ್ತದೆ

ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ರೀತಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಯು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದಂತ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೆಯೇ ಅದನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕಬಾರದು ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಥವಾ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವಾರದ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು

ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಅದನ್ನೇ ದೇವಾಲಯ ಎಂದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಯಾರೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒಲಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಣವೂ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ದುಡ್ಡು ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಾರದು ಅದನ್ನು ಜೋಪಾನಮಾಡಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ನಾಣ್ಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

ನಿಮ್ಮಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಎಷ್ಟು ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ !!!!

ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೀಪವನ್ನು ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು .ಹಾಗೆ ಈ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪ ಕಬ್ಬಿಣದ ದೀಪ ಆಗಿರಬಾರದು. ಹೌದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಯಾವ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ ಪಂಚಲೋಹದ ದೀಪ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಯಾವ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದೆವು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚುವ ದೀಪ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಾರದು .

ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಎಂದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬಹುದು ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚದೆ ಇರುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ.ಎಳ್ಳು ಅಂದರೆ ಅದು ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿ ದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚದೆ ಇರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು.

ನಾವೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೀಪವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆಗೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದೆವು .ಈ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಬತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಳೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಾದರೆ.ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಎರಡು ಎಳೆಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ .ಹೇಗೆ ಈ ಎರಡು ಎಳೆಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಎಳೆಯ ಎರಡು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು.

ಇದಿಷ್ಟು ಆದ ಬಳಿಕ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಮೊದಲು ದೀಪಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ.

ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತಾ ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಆಗಿರುವ ನರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿದೆ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ .ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಯಾವುವು ಅವು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಗಿಡ ಮರಗಳು ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆಆದರೆ ನಮಗೆ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಗಿಡದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ರೋಗಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಹಾಗೂ ಹಾಗಾದರೆ ಹೂವು ಯಾವುದು ಹಾಗಾದರೆ ಹೂವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಹೂವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂವು.ಈ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂವು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ಪು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂವು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಉಮ್ಮಾತ್ತಿ ಹೂವು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಕಪ್ಪು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂವಿನಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗಿಡವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು ಕೂಡ ಖರ್ಚಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆಗಿದೆ ಎಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ನರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡವಿದ್ದರೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನು ಇಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ವ್ಯಾಪಾರ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಧನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಒಂದು ಗಿಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬೇರನ್ನು ತಾಯತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಎನ್ನುವುದು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಉಮ್ಮಾ ತ್ತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕೈಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಉರಿಯುತ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈಕಾಲುಗಳ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲುಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ.ಕೀಲುನೋವು ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು ಇದ್ದವರು ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಬಹುದು.

ಇನ್ನು ಚರ್ಮರೋಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಯ ಪೇಸ್ಟ್ ರಾಮಬಾಣ ವಾಗೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.