ಈ ಹೂವನ್ನು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ,ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಇಡಬಾರದು.ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹೂಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಇದರಿಂದ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತೀರಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ದೇವರಿಗೆ ಇಡಬಾರದು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾನು ಈ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸುಗಂಧಭರಿತವಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಾಶಿವನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತೀರಾ. ಆದರೆ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ದಿನ ಮಹಾಶಿವನಿಗೆ ಯಾವ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮಹಾಶಿವನು ಕೋಪಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ.ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೇದಿಗೆ ಹೂವಿನಿಂದ ನೀವು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಶಿವನ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತೀರಿ .ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಹೂಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಈ ಪೂಜೆಯು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೂವುಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಮ್ಮನವರ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಗರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ.ಹಾಗೆಯೇ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯದೇವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ನೀವು ಮಾಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ.

ಕಾಲಭೈರವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಿಂದ ಬೈರವನ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಇಷ್ಟವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ .ನೊಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚಮತ್ಕಾರಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾ !!!!

ಜೀರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗ್ತೀರಾ, ಹೌದು ನಾವು ಕೇವಲ ಜೀರಿಗೆ ಸಣ್ಣಗಾಗಲು ಮಾತ್ರ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಭೂಲೋಕದ ಅಮೃತ ದಂತಿರುವ ಈ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಆಗ್ತೀರಾ.ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜೀರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಜೀರಿಗೆ ಎಂಬ ಅಮೃತದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು.

ಈ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳು ಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕದತ್ತವಾದ ಅಗಾಧವಾದ ಔಷಧೀಯ ಗುಣ ಅಡಗಿರುವ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಭೂಲೋಕದ ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂತಹ ಈ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ.ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ .

ತಪ್ಪದೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ.ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ದೂರ ಬಿಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂಶವನ್ನು ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹವರೂ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಗೇ ಸೇವಿಸಬಾರದು, ಈ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಬಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಹಸಿ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಇದನ್ನು ಹುರಿದು ನಂತರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಶೀತಾ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗಾನೆ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆ ನಾ ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ,

ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹಸಿಯಾಗಿಯೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ.ಇನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಈ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಊಟವಾದ ಬಳಿಕ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪದೇ ಪದೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಲೇಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಹೀಗೆ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕೂಡ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದಾದರೂ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ.ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಪಿರಿಯಡ್ ತಕ್ಷಣ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವವರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ !!!!

ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೌದು ತಮ್ಮ ಪಿರೀಡ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಈ ಪಿರೇಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾನೇ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆದ ಕಾರಣ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗುವುದೆ ಬೇಡಪ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ತಾರೆ.

ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಪಿಸಿಓಡಿ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಅನ್ನುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದ ಕಾರಣ ಪಿಸಿಓಡಿ ಪಿಸಿಒಎಸ್ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನೀವು ಬಳಲುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೊದಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ಪೀರಿಯೆಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಆದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಹಾಗೇ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು

ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಈ ದಿನದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭವಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಹೌದು ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡಬಹುದು.

ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ಒಳಗೆ ಆದರೂ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಕೂಡ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.ಹೀಗೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕುದಿಸಬೇಕು.

ಇದೀಗ ಈ ನೀರನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ನೀವು ಒಂದು ಚಮಚ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ, ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ ನೀವು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ ಹಾಗೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಗಿಡ ಯಾವುದೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾ !!!!

alovera

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಹೌದು ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾವುದು. ಆ ಗಿಡದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಗಿಡ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ ಅರ್ಥ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಲೋಳೆಸರ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಗಿಡ ಹಾಗೆ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಲೋಳೆಸರ. ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಲೋಳೆಸರವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರಲೋಳೆಸರದ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಗಡೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಕೂಡ ಇದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಬೆಳಸುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಉಪಯೋಗಗಳು ಇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಗಿಡದಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲೆಕೆಳಗಾದ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಭೂತಪ್ರೇತ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಟಗಳಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುತ್ತದೆ .ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಎಂದರೆ

ತೂಕ ಇಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲೋಳೆಸರದ ಒಳಗಡೆ ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಹಾಗೂ ಶುಕ್ರ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಲೋಳೆಸರ ಗಾಳಿ ಹೀರಿಕೊಂಡೆ 10ರಿಂದ ಐದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬದುಕಿರುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ತೊಲಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡಿಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಿಡವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಪಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಯೋಗಳು ಅದರಿಂದ ಲಭಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೂರ್ವಜರು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ವೈದ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಿಡ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದರೆ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾರೆ.ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

ಎಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರವಾದ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮನೆಯ ಮದ್ದು … ಎಷ್ಟೇ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ !!!!!!

ಈ ಅಚ್ಚೆಚ್ಚ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಅಚ್ಚಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗೆಗಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಾಭಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಯೋಣ.ಇಂದಿನ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಈ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ.

ಈ ಗಿಡಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಕಳೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟದ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಅಚ್ಚ ಚ್ಚಿ ಸೊಪ್ಪು, ಅಚ್ಚೆ ಗಿಡ, ಸೊಪ್ಪುನಾಗಾರ್ಜುನ ,ಹಾಲಕುಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಲ್ಯುಫೋಬಿಯಾ ಹಿರ್ತಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಅಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡವನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಚ್ಚರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗಿಡವು ತವಾ ತವಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಈ ಅಚ್ಚಿ ಗಿಡವೂ ಆ್ಯಂಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಅಮಿಬಿಯಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಫಂಗಲ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಉದರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲದೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನು ಕೂಡಾ ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು.

ಕಾಫಿ ಟೀ ಗೆ ವ್ಯಸನರಾದವರು ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನರಾದವರು ಈ ಗಿಡದ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕಷಾಯದ ರೀತಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇರಲು ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪು.ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಚ್ಚಚ್ಚೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಐದರಿಂದ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಈ ನೀರನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಅಗಾಧ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಣಬಹುದು.

ಟೆನ್ಷನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಸೊಪ್ಪು ಹೌದು ಯಾರು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತಲೆ ನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು

ಅಸ್ತಮಾ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಈ ಗಿಡದ ಟೀ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮುಕ್ಕಳಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಯ ಅಲ್ಸರ್ ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಬ್ಲಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಬಳಿ ಒಮ್ಮೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಮರ್ಥವಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಸೊಪ್ಪಿನ ಬಗೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ.

ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಡಯಟ್ ಇಲ್ಲ ಜಿಮ್‌ ಇಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ, ಸೊಂಟದ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸುತ್ತೆ ಈ ಚಮತ್ಕಾರಿ ಮನೆಮದ್ದು!!!!

how to reduce tommy fat

ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮಂದಿಗೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸಿ ಅನಗತ್ಯ ಪೋರ್ಚು ಶೇಖರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಇದರಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹೇಳುವ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಈಗ ತಿಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೇಡದೆ ಇರುವ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಡೆ ಸೊಂಟ ತೋಳು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಈ ಮನೆ ಮದ್ದಿನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾನೆ ಸುಲಭ.ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥ ನಾಲ್ಕು ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ, ಈ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೊಜ್ಜು ಬಂದಿರುವ ಭಾಗಗಳಗೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸಡಿಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮೂಳೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಗನೆ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಪದಾರ್ಥ ಕೊಬ್ಬರಿಎಣ್ಣೆ ಇದನ್ನು ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ

ಅದರ ಅರ್ಧ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಎಂದರೆ ಅದು ಅಜ್ವಾನ ಇದು ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಬೇಗನೆ ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಜ್ವಾನಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಒಮಿನ ಕಾಳು.

ಅಜ್ವಾನ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಬೇಗ ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ಕೆ .ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಂಬಾರು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಚಕ್ಕೆ. ಚಿಕ್ಕೆಯು ಕೂಡ ದೇಹದ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪದಾರ್ಥ ಕರ್ಪೂರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಳಸುವ ಕರ್ಪೂರ

ಈ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಯಿಸೋಣ. ಎಣ್ಣೆಯೊಳಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಕರ್ಪೂರ ಒಮಿನ ಕಾಳು ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಸತ್ವವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅದು ಕುದಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಕುದಿಯುವಾಗ ಬಂದಿರುವ ನೊರೆಯು ಕರಗಬೇಕು. ನಂತರ ಅದು ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ಥನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ಶೋಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಬಾಟಲ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಶೆಣೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಬೊಜ್ಜು ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಬೊಜ್ಜು ಬೇಗನೆ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ನೀವೇನಾದ್ರು ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸಂಪೂರ್ಣ ಐಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತದೆ !!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಅಖಂಡವಾದ ಅಂತಹ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಅಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ

ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಯವು ತುಂಬಾನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನೇರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವರ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಾಗೆಯೆ  ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂತಹ ತುಳಸಿ ನೀರನ್ನು ನಮಗೆ ಕುಡಿದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನೀವು ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಹೋದರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ

ಅದೇ ನೀವು ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಂದರೆ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಹಾಗೆಯೇ ಶಿವನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ 1 ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

ನೀವು ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ !!!!

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಓಟನ್ನು ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ

ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಇರುವಾಗ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಪಟ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ( ರಸದ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ) ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ವಾಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ . ಉಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು , ಆದಾಗ ಜೀರಿಗೆ , ಸಕ್ಕರೆ , ಒಣಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನಿನಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು , ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ , ಅರ್ಧ ಬಟ್ಟಲು ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಹೋಳು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು .

ನೇರಳೆಹಣ್ಣು ಹೋಳುಮಾಡಿ , ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತುಂಬಿ , ಮಂಜು ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ , ಮರುಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದರ ರಸ ಕುಡಿಯಿರಿ . ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ನರಳುವವರಿಗೆ ವಾಸಿ ಎನಿಸುವುದು .ಬರಿಯ ಜೀರಿಗೆ ಕಾಳನ್ನು ಅಗಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇಳಿಮುಖ ಆಗುವುದು . ಒಂದು ಟೀ ಚಮಚ ಮೆಣಸನ್ನು ಹದವಾಗಿ ಹುರಿದು , ಹುರಿದ ಮೆಣಸಿಗೆ ಒಂದು ಹಿಡಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯುವ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಡಿ ,

ಕೊಂಚ ಕಾಲದ ನಂತರ ಶೋಧಿಸಿ , ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿ , ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಈ ಕಷಾಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಸಂಭವಿಸುವ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ದೂರ ಆಗುವುದು .ಒಂದು ಊಟದ ಚಮಚದಷ್ಟು ಕಾದ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪಕ್ಕೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನಪುಡಿ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ , ಕುದಿಸಿ , ಬಿಸಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು , ಕಲಸನ್ನದಂತೇಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಲಿಗೆಗೂ ರುಚಿ , ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು .

ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆಸಿದ ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಬೀಜದ ಕಷಾಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅಜೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಹುಳಿತೇಗು ಬರುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು . ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕೊಂಚ ಹಸಿಶುಂಠಿಯನ್ನು ಅಗಿದು ಹರಳು ಉಪ್ಪು ಸಹಿತ ಅಗಿದು , ತಿಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು .ಎರಡು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹಸಿಶುಂಠಿಯನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು ಕದಡಿ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ , ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುವುದು

ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಬೀಜ , ಒಣಶುಂಠಿಯ ಕಷಾಯ ತಯಾರಿಸಿ , ಸೇವಿಸುವುದ ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು . ಒಂದು ಚೂರು ಹಸಿಶುಂಠಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೆದು , ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಶೋಧಿಸಿದ ನಂತರ ಜೇನುತುಪ್ಪ , ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಸೇವಿಸುವುದ ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಹಾಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು .ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಸಿಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಖಾಯಿಲೆ ದೂರ ಆಗುವುದು . ಅತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಆದಾಗ ಸೀಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ತಿಂದರೆ ನೋವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಗುರ ಆಗುತ್ತದೆ .

ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಳಕೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ . 16. ಸಕ್ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ .ಬಿಳಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಊಟ ಆದ ನಂತರ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು . 18. ತೆಂಗಿನತುರಿ ಮತ್ತು ಎಳೆನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ , ಏಲಕ್ಕಿಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ , ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟೆಹುಣ್ಣು ಗುಣ ಆಗುವುದು .ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅನಾನಸ್ ರಸಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು , ಮೆಣಸು ಪುಡಿ ಮಿಶ್ರ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ವಾಸಿ ಆಗುವುದು .

ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ,ಕಫ, ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ !!!!

home remedies for cold and cough

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯೆಂದರೆ ಶೀತ ,ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ.ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ದಿನನಿತ್ಯ ಹಲವಾರು ಜನರು ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.,

ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃದ್ಧರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಕೆಲವರಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಶೀತ ,ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಾಸಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ನೆಗಡಿ ಹಾಗೂ ಕಫ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ. ಹೀಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ,ನೆಗಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಬಲು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ನಾವು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ.

ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು, ಜೇನುತುಪ್ಪ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು, ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಶುಂಠಿ.. ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಲು ಇಡಬೇಕು.ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.

ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೀರಿಗೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು.ನೆನಪಿರಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮುನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ನಂತರ ಆ ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.. ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮೂರರಿಂದ ಐದು ನಿಮಿಷ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುದಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಬೇಕು.

ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೋಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಬಹುದು.ಆದರೆ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಕುಡಿದನಂತರ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಾರದು.

ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನೆಗಡಿ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ 5ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು.

ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿಸಿ!!!!

saraswati mantra

ಎಷ್ಟೇ ಓದಿದರೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟರು ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ,

ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಗಳಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದಾದ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಕರ್ಟನ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಿಂಗರಿಸ ಬೇಕು.

ಓದುವ ಮುನ್ನ ಓಂ ಶ್ರೀಮ್ ಹ್ರೀಂ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ 21 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ತಾಯಿಯ ಫೋಟೋವನ್ನ ಓದುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು.ಕೈಗೆ ಚೌಕಕಾರದ ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾಪಕಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ,

ಹಾಗು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಉಪಹಾರದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತುಳಸಿ ಜ್ಯೂಸು ಜೊತೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಐದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಎರಡು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಶ್ವಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ನೈವೆದ್ಯವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಓಳ್ಳೆಯದು, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಗುರುವಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಬುಧವಾರ ದಿನ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಸಿರು ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಮೂಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ,

ಹಾಗು ಓದುವಾಗ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿ ನೋಡಿ ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೇರಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯಾರು ಸಹ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮಕ್ಕಳು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಓದಿದರೂ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಲವು ಪೋಷಕರು ಕೊರಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕಿವಿ ಮಾತು.ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೆಶರ್‌ ಇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿದರೆ ಅವರ ಕಂಠವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಜೊತೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮಾತನ್ನು ತಾನಾಗಿ ಕೇಳುವುದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಇಫೆಕ್ಟ್‌‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್‌ ಇಫೆಕ್ಟ್‌ನ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೆದುಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುರುಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರು ಫೀಡ್‌ ಆಗುತ್ತದೆ ಕೆನಡಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್‌ ವಾಟರಲುನ ಪ್ರೊಫೇಸರ್‌ ಕೊಲಿನ್‌ ಎಂ ಮೆಕ್‌ಲಾಯ್ಡ್‌ ಹೇಳುವಂತೆ.

ನಾವು ಯಾವುದೆ ಶಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆ ಶಬ್ಧಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಯದವರೆಗೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ.