Categories
Health Information

ಏನು ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಸಿಡಿಟಿ ಎದೆಉರಿ ಹುಳಿತೇಗು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಭಯಂಕರ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ …!!!

ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಎದೆ ಉರಿ ಮತ್ತು ಹುಳಿತೇಗು ಹೋಗಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮದ್ದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಸಾರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಾಗೂ ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತುಂಬಾ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಜೋಳಗಳು ಮುತ್ತಿನಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೀಸುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ […]

ನನ್ ಮಗಂದ್ - ನನ್ ಎಕ್ಕಡ