ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಈ 8 ನಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಾ!…

ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಭೇಟಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ರೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಾವು […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ ಈಗಲೇ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾಶವಾಗುವುದು ಖಂಡಿತ!…

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ಈ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದಾರಿದ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳಗಳು ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೀಗೆ ನಾನಾರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಬರಲು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಯಾವುದು, ಆ ವಸ್ತು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ, 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ!….

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೈ ಹಾಕುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಸಫಲವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಹಣದ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಘನತೆಯು ಮತ್ತು ಹಣವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತಂಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ […]

Continue Reading

ಈ ಎರಡು ದಿವ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮಮನೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ, ಹಣ, ಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಮರಳುತ್ತದೆ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ತಪ್ಪಿಸಿಬಿಡಬಾರದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದು ಒದಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲದೆ ಮರಕ್ಕೆ ಬರುತೇದೆಯೇ ಹೇಳಿ, ಆದರೆ ಅದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ವಿಪರೀತವಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಆ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಬೀಳದೆ ಇರಲು ಒಂದು ಶನಿವಾರ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದರೆ ಆತ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಕೆಲವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಖುಷಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸ್ವತಃ ತಾವೇ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಜೀವನವು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲವೂ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪದೆ ದೂರ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಲಗುವ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಡಬೇಡಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸದಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ!….

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಚವಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಈ ವಸ್ತು ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇಡಬಾರದು. ಈ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೀವು ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎನ್ನುವುದು ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಸ್ಥಿರ ನಿವಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನಂಬಿದರೆ ನಂಬಬಹುದು, ನಂಬದಿದ್ದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಕಷ್ಟ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ 999 ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕುಬೇರರಾಗುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಿಸ್ ಇಲ್ಲ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂತಹ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆಸೆ ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸೆಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇರುವಂತೆ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. […]

Continue Reading

ಕುತ್ತಿಗೆಯಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ! ಈ ಕುಷ್ಮಾಂಡ ದೀಪವನ್ನು ವಿಧವಾಗಿ ಬೆಳಗಿಸಿ! ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಆಗಾಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಹಲವು ಬಾರಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಾಟ ಉಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಲವರಿಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವ ಅನುಮಾನ ನಿಮಗಿದ್ದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ನಮಗೆ ಮತ ಮಂತ್ರದ ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂದಿನ ಜನರೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿಸುವಂಥವರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ […]

Continue Reading

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಈ ಎರಡು ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ!…

ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಧವಿಧವಾದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು . ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಅಥವಾ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ […]

Continue Reading