ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನಿಂದ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ …!!!

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಹೂವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಹಾಗೆಯೇ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು

ಆದರೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂತಹ ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಶಂಖ ಪುಷ್ಪ.ಈ ಒಂದು ಹೋಗುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಗಳನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯ ಫೋಟೋ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಆ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಮೂರು ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಒಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದ ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಯ ಫೋಟೋಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನೀವು 3 ಮಂಗಳವಾರ ಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ

ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *