ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸುವಾಗ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ….!!!!

ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಾವು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ಕೆಲವರು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ತಾಮ್ರದ ಉಂಗುರ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಉಂಗುರಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಉಂಗುರುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುತ್ತಿನ ಉಂಗುರ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರ ಹವಳದ ಉಂಗುರ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರವರ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಉಂಗುರ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಉಂಗುರ ಹಾಗೂ ನವರತ್ನ ಉಂಗುರ ಹೀಗೆ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗೆಳೆಯರೇ ಈ ರೀತಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೋಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ನೋಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಗಳಿರುತ್ತವೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರಗಳನ್ನು ಕೈಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು

ಅದನ್ನು ಗಂಧದ ಲೇಪನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋಪತಾಪಗಳು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಹಾಗೆಯೇ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಬೆಳ್ಳಿಯ ಸರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರಕ್ತ ಸಂಚಾರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಕಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಇವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ.ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಧರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಗಂಧದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿರುವ ಕಿರುಬೆರಳಿನ ಬೆರಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉಂಗುರವನ್ನು ನೀವು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ.

ಗೆಳೆಯರೇ ಹಲವಾರು ವಿಧದ ಉಂಗುರಗಳು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಲಗೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಬಲ ಕೈ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆನಂದ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅನ್ಯೂನತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರಗ್ರಹ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬೆಳ್ಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ .

ಹೌದು ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನೇಕೆ ತಡ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಉಂಗುರ ಧರಿಸುವ ಆಸೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *