ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಮನಸಲ್ಲೇ ಅಂದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ .. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ …!!

ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಲವರು ಜನರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಫುಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸುಖಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಾಣ್ಯದ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ .ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳಾದರೇ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುತ್ತದೆ.

ಹೌದು ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ವು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ .ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಮುಂಜಾನೆ ಏಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಅಂದಿನ ದಿನ ಆರಂಭ ಉಲ್ಲಾಸ ದಾಯಕ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ

ಈ ಮಾತನ್ನು ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೊಂದಲಗಳು ಕೂಡಾ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭ ದಿಂದ ಜರುಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಠಿಸಬೇಕು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನಾವು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ದಿನವಿಡಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಉಪಯುಕ್ತ ಆದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳುವಾಗ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ದಿನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿರುವ ಸಹನಾಭೂತಿ.ಈ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಇರುವ ಸಹನೆ ನಮಗೂ ಕೂಡಾ ಇರಲಿ ನಾವು ಆ ದಿನವನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸಹನೆಯಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಕಳಿಯಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿ ತ‍ಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು.

ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ದಿನವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನೆರವೇರಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನವೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾನೇ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರವು ತಿಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಪಠಿಸ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಆ ಮಂತ್ರವೂ ಯಾವುದು, ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಜಪಿಸಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಜಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ.”ಓಂ ಕಪಾಲಿ ಕುಂದಲಿ ಭೀಮೊ ಭೈರವ ಭೀಮಾ ವಿಕ್ರಮಃ ವ್ಯಾಲಾಪ ವೇತಿ ಕವಚಿ ಸೂಲಿ ಸುರಹ ಶಿವಪ್ರಿಯ ಮಮಃ ರಕ್ಷಃ ರಕ್ಷಃ”

ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆ ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ,ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಠಿಸಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಕೂಡ ಪಠಿಸಬಹುದು.ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಕೆ ಎದ್ದು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುವಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಅಂದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ,ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಯಿತು ಅನ್ನಿಸಿದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಅನೇಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಾ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೆ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ

Leave a Reply

Your email address will not be published.