ಮದುವೆಯಾಗಲು ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು

31

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದುವೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು  ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧ. ಮದುವೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಬೆಸುಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಆಯ್ಕೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು  ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಹುಡುಗಿಯಾದರೆ ಯಾವರೀತಿಯ ಹೇಗೆ ಇರುವ ಹುಡುಗನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ,

ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು 4 ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಹಾಗಾದರೆ 4 ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗದವರ ಒಂದಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಲು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಎನ್ನುವುದು ಆಕರ್ಷಿಸಿದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಇನ್ನು  ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಆಕರ್ಷಣೆಯೂ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಾಹ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. 

ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕುಮಾರನ ಆಯ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಓದಿ.

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಕಾಳಜಿವಹಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದೇಹದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಅವರವರ ರಾಜಕುಮಾರನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ರಾಜಕುಮಾರನನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂದರೆ ಹುಡುಗನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹುಡುಗ ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಹುಡುಗ-ಹುಡುಗಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸಮನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಹುಡುಗರು ನಿಮಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅಂತಹ ಹುಡುಗಿಯರೇ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು.

ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ,ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಮೀಪವಿರುವ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕೆಂದು ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಹುಡುಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೋಡಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ .

ಈ ರಾಶಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ವಿನೋದ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.ಸಂಬಂಧದೊಂದಿಗೆ ಇರುವವರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚಿನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ನೀಡುವಂತಹ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಆದರ್ಶ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ರಾಶಿ ಕಟಕ ರಾಶಿ ಹೌದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಅವರನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇವರು ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು  ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಇವರು ತುಂಬಾ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಉತ್ತಮ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಪತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.ಇವರ ಪತ್ನಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇವರು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಮ್ಮ ಪತಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯೆಂದು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.  ಮೂರನೆಯ ರಾಶಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಅದು ತುಲಾ ರಾಶಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯಾದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಪತಿ   ಸೂಕ್ತಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕಸ್ಥರು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಎದುರುಗಡೆ ಓಡಾಡಲು ಹೆಮ್ಮೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತಹ ಹುಡುಗರು ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಪತಿ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಹುಡುಗನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬಾನೇ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ  ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ರಾಗಿದ್ದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬಾ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇವರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪತಿ ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ  ಕೊಂಚ.ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು.

ಆದರೆ ಇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸುಂದರಮಯವಾಗಿ ಸುವವರು. ಸುಂದರವಾದ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here