ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈಡೇರಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ….!!

ಅರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಭಕ್ತಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಈಡೇರಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು.ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ.ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕು ಎಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಹೌದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು ಇಂದು ಹೇಳುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂದರೆ ಗೋವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದು ಪೂಜಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೋವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ರೂಪ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಗೋವಿನಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಗೋವಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸವು ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ .

ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋವಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಗೋವಿಂದು ಮನೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ.ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ . ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದಂದು ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಗೋವಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈಗ ಅಕ್ಷತೆ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು 27ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೋರಿಕೆಯ ಕಾಗದವನ್ನು 27 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ 20 ದಿನಗಳ ಆದನಂತರ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಾಗದವನ್ನು ಒಂದು ಅರಿಶಿನದ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸುತ್ತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು .ಹೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ಅರಿಶಿನದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು 27ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.

ಅದೇ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಇಲ್ಲದವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೋವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಅನಂತರ ಅರಿಶಿಣದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಬೇವಿನ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನಭಾಗ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿಯ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯದಂತಹ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಗೋವಿನ ಜೊತೆ ಕರು ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾನೇ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭದಿನ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *