ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಧರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಅವರ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ …!!!

ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನಪಟ್ಟರೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇರಿದೇ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ .ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಂಬುವುದಾದರೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.

ಹೌದು ಯಾವ ಪೋಷಕರಿಗಾದರೂ ಅದೊಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚು ಓದಬೇಕು ಒಳ್ಳೆ ಪದವಿ ಪಡೆದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು ಕೂಡ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ವಾದರೆ ಪೋಷಕರು ಹೀಗೊಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅಂತೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.ಈ ಪರಿಹಾರವಾದರೂ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಣೇಶನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು, ಹೌದು ಈ ಗಣೇಶ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕಾರ್ಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಗಣೇಶನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಳೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಧರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಓದಿರಿ.

ಗಣೇಶನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ಗೋಮೂತ್ರದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಹಸಿರು ದಾರದೊಂದಿಗೆ ಪೋಣಿಸಿ ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ .ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಣಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಧರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಸರಸ್ವತಿ ಯೋಗವು ಬುಧವಾರದ ದಿನದಂದು ಬರುವುದೊ ಆ ದಿನ ಗಣೇಶನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನವೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನವೂ ಕೂಡ ಬಲಗೊಳ್ಳುವುದು.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬುಧವಾರದ ದಿನದಂದೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬುಧನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವಾಗ ಬಲವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆಗ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಓದಿದ್ದನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ, ಆಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಗಣಪನ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಗಣಪನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಗಣಪನ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ದೊರೆತರೆ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಸಹಾಯವಾದಂತಾಗುತ್ತದೆ. .ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವೂ ನಿಮಗೇ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ತಿಳಿಸಿದ ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವೂ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಹಿತಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಶುಭವಾಗಲಿ ಶುಭ ದಿನ ಧನ್ಯವಾದ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *