ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ ಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನೀರಿನ ಕಲೆಗಳುಹೋಗಿ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯಬೇಕೆಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಸಾಕು

ಅರೋಗ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ನಾನದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಬಕೆಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಜಗ್ಗು ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಜಗ್ಗು ಗಳನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಕುಳಿತು ಇದರ ಬಣ್ಣ ಮಾಸಿದ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ,ಈ ಒಂದು ಜಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಲಭವಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡಲಿದ್ದೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದು ನಿಮಗೂ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.ಹೌದು ಬಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಚೆಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಳೆ ಯನ್ನು ಧೂಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸುಲಭ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ

ಕೆಲವರು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಸೋಪು ಮತ್ತು ಬ್ರಶ್ ಬಳಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ತಿಕ್ಕಿದರೂ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು, ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತಕ್ಕಂತಹ ಧೂಳು ಕೊಳೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಮೊದಲನೆಯ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಚಮಚ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಮಚ ವಿನೆಗರ್ ಹಾಕಿ, ಇದೀಗ ಪೇಸ್ಟ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬ್ರಶ್ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರಬ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳ ತಿಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆಯಿರಿ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಈ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಆದರೆ ಬೇಗನೆ ಕೊಳೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬಳಸಿ ಈ ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಜಗ್ಗು ಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಈ ಬಕೆಟ್ಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಿ.

ಇದೀಗ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಗ್ಗಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಬಕೆಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಕೊಳೆ ಬೇಗಾನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.ಇಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವಿನೆಗರ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಗನೆ ದೊರೆಯದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂಡ ಈ ಜಗ್ಗು ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಪಡಿಸಬಹುದು.ಕೊಳೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಪಿಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಕೊಲೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಎರಡು ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಸುಲಭ ಅನ್ನಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಉಳಿಸಿದೆ ಅಂದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೆ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಶುಭ ದಿನ ಧನ್ಯವಾದ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *