ಕುರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಅದಳಲ್ಲ ಕಿರುತರೆ ಕಿನ್ನರಿ ,ಸ ರಿ ಗ ಮ ಪ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಒಲಿಯಿತು ಅದೃಷ್ಟ !!!

18

ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಹೌದು ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು .

ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅನಿಲ ಇದನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು, ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಕೇವಲ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾನು ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಹೌದು ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು .

ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅನಿಲ ಇದನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು, ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಕೇವಲ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾನು ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ

ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೃಷ್ಟ ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕೂಡ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಹೌದು ಹನುಮಂತಣ್ಣ ಅವರೊಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪದಗಳೇ ಸಾಲದು .

ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಅನಿಲ ಇದನ್ನೆ ಅಲ್ವಾ ಹಳ್ಳಿ ಜನರ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವುದು, ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದು ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದಾಗಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇವರು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕರೆದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು.

ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸರಿಗಮಪ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಕೇವಲ ಹಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಾನು ಕುಣಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸೈ.

ಎಂದು ಅದೇ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಂದರೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ವರು ಇಷ್ಟಾನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ್ಯಾರು ಅಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅವರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಮಲಿ.

ಹೌದು ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟೇ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹನುಮಂತಣ್ಣನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹೌದಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನಿಕಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲಿ ಈ ಶೋಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು

ಆಮೇಲಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಹಣೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಕಮಲಿ ರವರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಕಮಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭ ದಿನ.

ಎಂದು ಅದೇ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಂದರೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ವರು ಇಷ್ಟಾನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ್ಯಾರು ಅಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅವರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಮಲಿ.

ಹೌದು ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟೇ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹನುಮಂತಣ್ಣನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹೌದಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನಿಕಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲಿ ಈ ಶೋಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು

ಆಮೇಲಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಹಣೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಕಮಲಿ ರವರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ, ಅಂದಿನಿಂದ ಕಮಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭ ದಿನ.

ಎಂದು ಅದೇ ಖಾಸಗಿ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಅನ್ನುವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೈ ಎಂದು ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ಇದೀಗ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಂದರೆ ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಇವರ ಜೊತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ.

ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಿಂದ ಹಾಗೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾನೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇನೆಂದರೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಂತ, ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ .

ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣನ ವರು ಇಷ್ಟಾನಾ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮಾಹಿತಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ತುಂಬಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ್ಯಾರು ಅಂದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ಅವರ್ಯಾರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕದ್ದಿರುವ ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯ ಕಮಲಿ.

ಹೌದು ಕಮಲಿ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಮೂಲ್ಯ ಅವರು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟೇ ಹುಡುಗಿ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಹನುಮಂತಣ್ಣನ್ನ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದರಂತೆ ಹೌದಾ? ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ.

ಈ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರು ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಈ ಶೋನಲ್ಲಿ ಅನಿಕಾ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಅನಿತಾಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಮಲಿ ಈ ಶೋಗೆ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೆಯೇ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸುನೀಲ್ ಬಂದಿದ್ದರು

ಆಮೇಲಷ್ಟೇ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಮೈಕಲ್ ಜಾಕ್ಸನ್ ಅಂತ ಹಣೆ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಅವರ ಹಾಡಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿದ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರನ್ನು ಕಮಲಿ ರವರು ಕಣ್ಣು ಮಿಟುಕಿಸದೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ,

ಅಂದಿನಿಂದ ಕಮಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹನುಮಂತಣ್ಣ ನವರ ಫ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ದೊರೆತಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಶುಭ ದಿನ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here