Categories
ಅರೋಗ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾಹಿತಿ

ಈ ಕಾಳಿನಿಂದ ಹೀಗೆಮಾಡಿದರೆ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡದಷ್ಟು ಮುಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಷ್ಟು ಅದೃಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ…!

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಅಡೆತಡೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೌದು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಯಾಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ .

ಈ ಗುರು ಬಲವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದು ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವವರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿವಸದಂದು, ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗುರುಬಲದಿಂದ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿವಸದಂದು ಸಂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಏನು ಅಂದರೆ ನೂರಾ ಎಂಟು ಕಡಲೆ ಕಾಳುಗಳನ್ನು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೂರಾ ಎಂಟು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆಲೆಸಿರಿ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಎರಡು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು.

ಗುರುವಿನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಈ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ವ್ಯಾಕ್ ನೆನೆಸಿಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರ ಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಪಟದ ಮುಂದೆ ನೀವು ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಪಟದ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಇದೀಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರು ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಈ ದೀಪಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಆದ ಬಳಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು, ಈ ರೀತಿ ಶತನಾಮಾವಳಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅನಾಥನಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನೂರಾ ಎಂಟು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀವು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾರು ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣವೇನು ಅಂದರೆ, ಈ ಇನ್ನೂರ ಹದಿಬಾರನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ, ಒಂಬತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ, ಈ ಒಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಹಾರದಿಂದ ಶಾಂತರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೋಷಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು, ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಈ ಪರಿಹಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಕಡಲೆ ಕಾಳು ಗುರುವಿನ ಇಷ್ಟವಾದ ಧಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ, ಈ ಗುರುವಿನ ದೋಷ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆಗೊಂಡು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರಬಲವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏಳಿಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ನನ್ ಮಗಂದ್ - ನನ್ ಎಕ್ಕಡ