ಈರುಳ್ಳಿಯ ಈ ಗುಣಗಳು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಓದಿನೋಡಿ..!!

ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಬಾರದಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯವೂ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಕೆಮ್ಮು ಉಬ್ಬಸ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಔಷಧಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಯತೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹೆಂಗಸರಿಗಿಂತಲೂ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿಯ ಸೇವನೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ 28 ವಿಧದ ರೋಗಗಳು ಬಾರದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಸೇವನೆಯು ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾದ ದಿವ್ಯ ಔಷಧವೆಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಸಿ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಾಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯು ಶುಭ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವಾಗ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಶಶಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತವೆ.

ಡಾ. ಬಿ ಬೊಕ್ಕಿನ್ ಎಂಬ ಸೋವಿಯಟ್ ಪರಿಶೋಧಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲು ಈರುಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಆಹಾರವು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ವಾಗಿದ್ದರೆ ಮರೆಯದೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: